Hassan Sabbah ve Dünya’nın ilk terör örgütü haşhaşiler kimdir ?

Kategori: Manset / Özel / Tarih - Yorum Yazın
Hassan Sabbah ve Dünya’nın ilk terör örgütü haşhaşiler kimdir ?

Batınilerin efsanevi lideri ve Haşhaşilerin kurucusudur. Öyle bir örgüt kurmuştur ki, günümüz ingilizcesinde kullanılan Assasin (KATİL) kelimesi buradan gelmektedir. Meşhur Alamut Kalesi’ni 1090 yılında alarak burayı alınamaz bir kaleye dönüştürdü. Selçuklular, Batınilerle sürekli mücadele ettiler. Bunun üzerine Batıniler, Vezir Nizamülmülk’ü öldürdüler.

Selçuklular çöküşe geçtikten sonra Haşhaşiler İran’ın kuzeyi, Güney Asya, Orta Asya, Doğu Anadolu, Güney Anadolu ve Irak’ın kuzey bölgelerinde hakimiyet kurmuştur. İran kökenli bu örgüt, bölgeyi hakimiyetlerinde bulunduran ve İsmailileri baskı altına almaya çalışan Selçuklular’a karşı mücadele etmek amacıyla cinayeti sistemli bir saldırı aracı olarak kullanılmaya başladılar. Hedef aldıkları kişiyi öldürme konusunda çok titiz ve başarılıydılar. Eylemlerinin başka kayıplara yol açmama, masum olarak gördükleri diğer bireylere zarar vermemesi konusunda çok dikkatli davranırken, etrafa saldıkları korkuyla elde ettikleri etkin nüfuzu koruyabilmek için cinayetleri genelde halka açık mekanlarda, bilhassa camilerde işlemeyi tercih ediyorlardı. Hedeflerine kılık değiştirerek yaklaşan Haşhaşiler, kurbanlarına kurtulma olasılığı tanımamak için zehir, ok ve yay gibi araçlardan kaçınıp, hançer kullanmayı tercih ediyorlardı. Hiçbir koşul altında intihara girişmeyip hep yakalandıkları kişiler tarafından öldürülmeyi yeğlediler.

Hasan Sabbah; müritlerini rivayetlere göre uyuşturarak (haşhaş vererek) kendisine bağladı. Dönemin önde gelen müslüman liderlerine suikastlar düzenleyerek Müslüman devletler içerisinde kaos yaratma yolunu seçmişlerdir.

Künyesi; Hasan Bin Ali Bin Muhammed bin Cafer bin Hüseyn bin Muhabbet es-Sabbah şeklindedir. Hasan Sabbah’ın 1054 yılında Kum kentinde doğduğu rivayet ediliyor. Eserinde verdiği bilgilere göre, Yemen’de hüküm süren Himyeri Krallığı’ndan geliyor. İfadelere göre babası Yemen’den Kufe’ye göç etmiş, buradan Kum ve Rey şehrine geçmiştir. Ancak, Himyeri asıllı olduğu kanıtlanamamıştır.

Batınilik Nedir ?

Bâtınîlik, ayet ve hadislerin ilk görünür anlamlarını kabul etmeyen, gerçek anlamlarını ancak Tanrı ile ilişki kurabilen masum imamların bilebileceği görüşünü savunan aşırı fırkaların ortak adıdır. Yani İslâm dünyasında, Kur’an ayetlerinin görünen manalarının yanı sıra gizli anlamlarının da olduğunu ileri sürerek ayetleri kendilerine göre yorumlayan akıma Bâtınîlik, bu akımın düşüncesini benimseyen kişiye de Bâtınî denir.

Tarihi olarak 9. yüzyılda oluşmaya başladığı 11. yüzyılda oluşumunu tamamladığı kabul edilmektedir. Bâtınîler inanışlarını tarih boyunca daîler aracılığıyla yaymaya çalışmışlardır. 11. yüzyılda Hasan Sabbah’ın görüşleri etrafında oluşan akım Fatımiler tarafından desteklenmiştir. Liderleri Hasan Sabbah Kazvin bölgesindeki Alamut Kalesi’ni kendisine merkez yapmış ve fedaileri aracılığıyla Nizamülmülk’ün de aralarında bulunduğu birçok devlet adamını gizlice suikast sonucu öldürtmüştür. Melikşah döneminde güçlenen hareket ortadan kaldırılmak istenmiş ancak Melikşah’ın ölümü üzerine başarılı olunamamıştır. 13. yüzyıl ortalarına kadar etkili olan bu hareket 1256’da Moğol hükümdarı Hülagü’nün Alamut Kalesi’ni yıkması ile ortadan kalkmıştır.

Haşhaşilerin Meşhur Cinayetlerinden Bazıları;

– 1126 yılında Aksunguroğlu Halpe Valisi İzzeddin Mesut’u Musul’da hançerlediler.

– Sur kenti kontu ve kudüs’ün mustakbel kralı Conrad Haşhaşiler tarafından öldürüldü. Sebebi; Conrad’ın Şeyhül Cebel Sinan tarafından değerli mal taşıyan gemiye el koyması

– Haçlıların iktidar mücadelesinde önemli iki grup: Hospitalier ve Templier tarikatları. Bu iki tarikatın da haşhaşileri kullandıkları belirtiliyor. Örneğin; Templier tarikatını destekleyen Antakya Hakimi Bohemund, Hospitalier ile işbirliği yapan Haşhaşiler tarafından öldürülmüştür.

– Emir Mevdud Şam’da Ulu Cami’de öldürüldü.

– Haçlılarla mücadele eden, Kadı’ül-Kudat Ebu Saad el Hudari öldürüldü.

– Selçuklu Komutanı Porsuk, Musul Ulu Cami’de öldürüldü

– Halep’in Aksungur Porsuki’ye verilmesini sağlayarak Haçlılar önünde güçlü bir savunma oluşturmaya çalışan Halep Kadısı İbn Haşep öldürüldü.


SerhatGNC

Bu Yazıyı Paylaş! Google+! Pinterest!

YORUM YAZIN

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.