Primer ve Sekonder Metabolitler

Primer ve Sekonder Metabolitler

Metabolizma faaliyetleri sonunda oluşan maddelere metabolit denir. Metabolitler hücre gelişimine göre primer ve sekonder metabolitler olmak üzere iki ayrı sınıfta toplanır. Primer metabolitler organizmanın enerji üretimi sırasında oluşan ara ürün veya son ürünlerdir.

Primer metabolitler mikroorganizmanın  logaritmik üreme fazı sırasında (log fazı) oluşurlar..   Bu ürünlerin metabolizmada önemli rolleri vardır, zira bu metabolitler üreme ve büyüme için gereklidirler.

Alkol oluşumu mayanın ve bazı bakterilerin  anaerobik metobilizmasının bir ürünüdür ve  enerji metabolizmasının bir parçası olarak oluşur. Üreme enerji üretimi eşliğinde oluşabildiğinden, etanol oluşumu üremeyle paralel gerçekleşir. O halde Şekil 2.18’ de  verilen anaerobik metabolizma ürünleri olan etanol, izopropanol,  bütanol gibi alkoller ve bütirik asit, propiyonik asit laktik asit  gibi asitler  primer metabolit ürünleridir. Ayrıca;  Ders  4 Şekil 2.11’de gördüğümüz Sitrat Çevriminde verilen  aerobik metabolizma ürünleri olan sitrik asit, fumarik asit, süksinik asit, malik asit…. gibi ürünler; amino asitler, asetil-CoA’dan üretilen lipit metabolizması ürünleri  olan yağ asitleri, yağlar ve poli-β-hidroksi bütirat gibi maddeler  primer metabolit ürünleridir.

Aşağıdaki Şekil  30.2 -a primer metabolit örneği olarak maya ile alkol üretimini göstermektedir. Sekonder metabolitler ise mikroorganizmanın büyüme ve üremesi için gerekli değillerdir. Sekonder metabolitler mikroorganizmanın üreme fazının sonuna yakın (log fazın sonuna doğru), çoğunlukla da üremenin durmasından sonra (durağan faz) üretilirler. Sekonder metabolitler mikroorganizmaların yaşamlarını sürdürebilmek, canlı kalabilmek için ürettiği maddelerdir.

Mikroorganizmalar rekabet halindeki diğer mikroorganizmaları ürettikleri sekonder metabolitlerle durdururlar veya yok ederler. Sekonder metabolitler, pirmer meabolizma ürünlerinden sentezlenirler. Örneğin pek çok antibiyotik bir primer metabolit olan Asetil-CoA’yı başlangıç maddesi olarak kullanır.

Başlıca sekonder metabolitler: antibiyotikler, hormonlar, enzim inhibitörleri ……Aşağıdaki Şekil  30.2 –b sekonder metabolit örneği olarak Penicillium fungusu ile penisilin üretimini göstermektedir. Üretim log fazın sonuna doğru başlamaktadır. Sekonder metabolitlerin üretimi, başta besi ortamının bileşimi olmak üzere üreme koşullarına son derece bağlıdır.

10


SerhatGNC

Bu Yazıyı Paylaş! Google+! Pinterest!

YORUM YAZIN

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.